Choď na obsah Choď na menu
 


15. Storočie

31. 3. 2009

V 15. storočí síce pribúda konkrétnych informácií o považskobystrickom panstve, predsa však je veľmi ťažké načrtnúť' obraz o starej dedine a o živote ľudí. Na začiatku 15. storočia sa na hrade a panstve usídlil Ctibor z Beckova a jeho syn, krtorí boli vtedy zemepánmi i Hvozdnice.
Život obyvateľstva na celom Slovensku ovplyvnili v 15. storočí vojnové udalosti. Zasiahli tiež do života dedinských obyvateľov. Vývoj v poľnohospodárstve sa však nezastavil. Hvozdnica, ktorá žila na zákupnom práve, si v 15. storočí udržala niektoré výdobytky z predchádzajúceho obdobia a ešte tu nedošlo k celkovému úpadku právnej hodnosti škultéta.
S dvoma škultétmi Hvozdnice sa stretávame roku 1417. V tomto roku zavraždili pri Bytči neďaleko Váhu istého Kolomana Podmaskyna. Ako svedkovia figurujú vo vyšetrovaní richtári z Hlbokého a Predmiera, ale aj Ján Mosancz a jeho brat Martin z Hvozdnice (... nec non Johannes Mosancz et Martinus Mossancz, frater suus de Hossnycz ).
Škultét Peter z Hvozdnice (Petrus de Hwoznycz) sa uvádza v listine Turčianskeho konventu z 20. júla 1498 v súvislosti s príspevkom 10 zlatých na Kostol Panny Márie v Považskej Bystrici. Z listiny sa javí, že ešte aj koncom 15. storočia dedina žila v podstate na zákupnom práve. Aj Hvozdnicu však mohli postihovať' snahy bystrického panstva o zavádzanie mimoriadnych robôt. Dedina prekonávala podobný vývoj ako väčšina sídlisk. Poľnohospodárstvo bolo stále základnou formou výroby. Základom prosperity sedliackeho hospodárstva bol dobytok. Obyvateľov ovplyvňovali predovšetkým každodenné starosti o živobytie. Osudy dediny pritom determinovali jednotliví majitelia považskobystrického panstva.
V roku 1439 patrilo k hradnému panstvu mestečko Považská Bystrica a 16 dedín, medzi nimi Hvozdnica, podobne ako v roku 1459. Ladislav Podmanický bol prívržencom Huňadyovcov. Kráľ Matej Korvín odmenil jeho služby tým, že mu listinou z 15. marca 1458 daroval bystrický hrad aj s panstvom. V donačnej listine sa spomína, že Huňadyovci dlžili Ladislavovi Podmanickému 12 tisíc zlatých. Medzi darovanými dedinami sa uvádza Hvozdnica (Hwaznicze). Nitrianska kapitula 26. mája 1458 potvrdila, že Ladislav Podmanický bol na základe spomínanej Matejovej listiny uvedený do držby bystrických majetkov. V dokumente sa dedina uvádza ako Hwoznycze a Hwoznicze. Aj v súpise majetkov Podmanickovcov z roku 1471 je Hvozdnica uvedená ako poddanská dedina bystrického hradu. Podmanickovci tu hospodárili sto rokov a vojenskou silou ovládali značnú časť okolia. Ich moc kulminovala okolo roku 1540, čo dokazujú súpisy im patriaceho majetku.