Choď na obsah Choď na menu
 


17. Storočie

31. 3. 2009

Bystrický majetok spravovali Balašovci aj v 17. storčí, došlo však ku komplikáciám, pretože niektorí členovia rodu sa zaplietli do protihabsburských akcií, za čo im skonfiškovali ich podiely. Majer v Štiavniku patril Sapáriovcom a občas na ňom robotovali i Hvozdničania.
Obyvatelia Hvozdnice nikdy neboli plnoprávnymi majiteľmi pôdy, ktorú obrábali, boli len jej užívateľmi, pravda, v praktickom živote dedične. Mali však vlastnícke právo na dom, hospodárske objekty a hnuteľný majetok. Patrilo im zariadenie domu, hospodárske náradie, dobytok, úroda poľnohospodárskych plodín, čo všetko mohli slobodne predať.
V 17. storočí sídlilo na škultétskych usadlostiach vo Hvozdnici viacero rodín, ktoré už nemali spoločného predka. Škultéti boli síce už poddanými, ale vďaka svojmu staršiemu privilegovanému postaveniu používali zvyšky právnych výhod. Mlynárom v dedine bol v druhej polovici 17. storočia Martin Hatňanský.